Efterladte genstande og forsinkelser


Reklamation  |  Glemte effekter  |  Flyforsinkelser  |  Forsinket og beskadiget bagage


Reklamation

Hvis der, mod al forventning, er noget du ikke er tilfreds med på din ferie er det vigtigt at du øjeblikkeligt giver besked herom til vores guider, så vi kan løse problemet så hurtigt som muligt. Vi kan ikke efterfølgende påtage os ansvaret for klagemål, som ikke er blevet fremført til en guide på destinationen. Hvis det ikke har været muligt at afhjælpe problemet på destinationen kan du efter hjemkomsten udfylde en reklamationsformular.

Reklamationen skal være os i hænde senest 1 måned efter rejsens afslutning.


Glemte effekter

Hvis du har glemt noget på destinationen kan vi hjælpe dig med at få det eftersøgt. Klik her for at udfylde formularen for glemte genstande.


Flyforsinkelser

Selvom flyforsinkelser kun forekommer relativt sjældent, så kan dårligt vejr i afrejse- eller ankomstlufthavnen, tekniske omstændigheder eller noget helt tredje forårsage større eller mindre forsinkelser. Hvis denne situation opstår, så vil Nazars personale i samarbejde med flyselskabet gøre hvad de kan for at ventetiden skal blive så behagelig som muligt for dig og dine medrejsende.

Du kan ikke regne med at få erstatning hvis du kommer for sent til videre tilslutning, ej heller for taxi- og busrejser, for overnatning på hotel eller for omkostninger til telefonsamtaler til pårørende. I disse tilfælde anbefaler vi dig at kontakte dit forsikringsselskab.


Forsinket og beskadiget bagage

For at kunne få erstatning for beskadiget eller forsinket bagage, barnevogn eller lignende skal du udfylde en såkaldt PIR-rapport. Denne rapport udfærdiges af personalet i lufthavnen før du forlader bagageområdet. Vær opmærksom på at du ikke kan udfylde en PIR-rapport efter du har forladt lufthavnen.

Sørg for at du får udleveret den originale PIR-rapport sammen med bagagetag (kvitteringen) eftersom dette er påkrævet og danner grundlag for eventuel erstatning i henhold til flyselskabets regler. Bemærk desuden at beskadiget bagage skal reklameres skriftligt inden for 7 dage; forsinket/bortkommen bagage inden for 21 dage.

Eftersom rejseforsikringernes erstatning for forsinket eller beskadiget bagage oftest er bedre end den, du får fra flyselskabet, så anbefaler vi altid at du har en god rejseforsikring. For mere information om rejseforsikringer bedes du venligst kontakte vores kundeservice.